Echtscheidingen & Mediation


Echtscheiding

Echtscheiding wordt door degenen die daarmee te maken krijgen vaak ervaren als de moeilijkste periode van hun leven. Een periode vol verwarring. Emoties zoals verlatenheid, verdriet, zich bedreigd voelen, schuld, wrok, jaloezie, wantrouwen en een gevoel van falen, van minder-waardigheid, komen op. In zo'n periode lijken de emoties de overhand te krijgen. Daardoor kan een redelijke communicatie tussen de partners tijdelijk onmogelijk zijn. Bovendien kan het heel moeilijk zijn om in zo'n situatie beslissingen over de toekomst te nemen.

 

Mediation

Mediation is gericht op het herstel, dan wel de instandhouding van de communicatie en het treffen van een regeling in onderling overleg over de gevolgen van een (echt)scheiding. Mediation is geschikt voor iedereen die ondanks de problemen rond de echtscheiding zelf - met de hulp en deskundige begeleiding van een mediator - een passende en billijke regeling wil treffen van de gevolgen van een scheiding.

Professionele mediation is erop gericht door onderhandelingen voor alle betrokkenen, waaronder de kinderen, de minst belastende oplossing te vinden.

 

Mediator

Zij die de begeleiding van hun scheiding in ervaren handen willen geven, kunnen zich wenden tot de te Uithoorn gevestigde advocaat-scheidings¬mediator Mr. K. Tijsterman, van Tijsterman Advocaten te Uithoorn. Naast het helpen zoeken naar juridische en zakelijke oplossingen kan hij ook behulpzaam zijn bij het bespreken van de emotionele en sociale aspecten die bij een scheiding een rol kunnen spelen.

 

Echtscheiding zonder medition

Voor een mediation geldt als voorwaarde dat beide partijen hun echtscheiding via een mediator willen regelen. Indien een van de beide partijen niet aan mediation wenst mee te werken, kan Tijsterman Advocaten u natuurlijk ook als partij bijstaan in de echtscheiding.